Search your favorite song for free


6. 08 אצולה לפנים ר פנחס קורח אלי ערוסי נהרי יחיאל ויצחק

08 אצולה לפנים ר פנחס קורח אלי ערוסי נהרי יחיאל ויצחק

ביום שני י"ג אלול התשע"ז נפל דבר טקס הכנסת ספר תורה עש עובדיה ואילן בן שלום מזכרת בתיה שלא נראה כמותו מזה עשרו...

10. 01 אהוב נגלה על הר סיני ר פנחס קורח אלי ערוסי נהרי יחיאל ויצחק

01 אהוב נגלה על הר סיני ר פנחס קורח אלי ערוסי נהרי יחיאל ויצחק

ביום שני י"ג אלול התשע"ז נפל דבר טקס הכנסת ספר תורה עש עובדיה ואילן בן שלום מזכרת בתיה שלא נראה כמותו מזה עשרו...


15. הכנסת ספר תורה לאבי-דוד בחולון -- דבר תורה מפי הרב צפניה ערוסי

הכנסת ספר תורה לאבי-דוד בחולון -- דבר תורה מפי הרב צפניה ערוסי

דברי תורה מפי הרב צפניה ערוסי לזכרו של שלום עמרני ז''ל. צלם משה רצון.
18. הכנסת ספר תורה משפחת דהן חלק 4

הכנסת ספר תורה משפחת דהן חלק 4

דרשה הרב אליעזר דהן.


19. אלי גמליאלי אמרי לשון

אלי גמליאלי אמרי לשון

מילים ולחן אליהו גמליאלי. ביצוע-מארי אלי (אליהו) גמליאלי חוקר משורר חזן ומארי של תשב"ר ידוע בן קהל עדתינו...


20. ילדי המארי אלי גמליאלי-כמה מעלות-דיינו

ילדי המארי אלי גמליאלי-כמה מעלות-דיינו

מבוצע ע"י תשב"ר ראשון לציון בהדרכת מארי אלי (אליהו) גמליאלי חוקר משורר חזן ומארי של תשב"ר ידוע בן קהל עדתינו...