Search your favorite song for free

1. אנחנו הפראיירים שנושאים בנטל השמירה על היהדות

אנחנו הפראיירים שנושאים בנטל השמירה על היהדות

הרב יהודה עמית ראש ישיבת קרית מלאכי בשיחה עם חברי מאהל הפראיירים שבאו לחזק את בני הישיבה בימי ההתקפות על...


2. הרב יהודה עמית- מוסר 134

הרב יהודה עמית- מוסר 134

בס"ד-הרב יהודה עמית, ראש ישיבת קריית מלאכי שיעור מוסר 134 ישיבת קריית מלאכי-088587907.


3. הרב יהודה עמית- מוסר 106

הרב יהודה עמית- מוסר 106

בס"ד-הרב יהודה עמית, ראש ישיבת קריית מלאכי שיעור מוסר 106 ישבת קריית מלאכי-088587907.


4. הרב יהודה עמית- שיחה השבועית 27

הרב יהודה עמית- שיחה השבועית 27

בס"ד הרב יהודה עמית ראש ישיבת קריית מלאכי בשיחה השבועית 27 ישיבת קריית מלאכי- 088587907.


5. הרב יהודה עמית- מוסר 115

הרב יהודה עמית- מוסר 115

בס"ד-הרב יהודה עמית, ראש ישיבת קריית מלאכי שיעור מוסר 115 ישיבת קריית מלאכי-088587907.


6. הרב יהודה עמית- הלכות לשון הרע-77

הרב יהודה עמית- הלכות לשון הרע-77

בס"ד-הרב יהודה עמית ראש ישיבת קריית מלאכי- הלכות לשון הרע-77 ישיבת קריית מלאכי- 088587907.


7. הרב יהודה עמית- מוסר בספר "שערי תשובה"(32)

הרב יהודה עמית- מוסר בספר

בס"ד הרב יהודה עמית, ראש ישיבת קריית מלאכי שיעור מוסר בספר "שערי תשובה"32.


8. הרב יהודה עמית- מוסר 67

הרב יהודה עמית- מוסר 67

בס"ד-בס"ד הרב יהודה עמית, ראש ישיבת קריית מלאכי שיעור מוסר 67 ישבת קריית מלאכי-088587907.10. הרב יהודה עמית- מוסר בספר "שערי תשובה"(7)

הרב יהודה עמית- מוסר בספר

בס"ד הרב יהודה עמית, ראש ישיבת קריית מלאכי שיעור מוסר בספר "שערי תשובה"7.


11. הרב יהודה עמית- מוסר בספר "שערי תשובה"(20)

הרב יהודה עמית- מוסר בספר

בס"ד הרב יהודה עמית, ראש ישיבת קריית מלאכי שיעור מוסר בספר "שערי תשובה"20.


12. הרב יהודה עמית- מוסר 78

הרב יהודה עמית- מוסר 78

בס"ד-הרב יהודה עמית, ראש ישיבת קריית מלאכי שיעור מוסר 78 ישבת קריית מלאכי-088587907.


13. יהודים לא פראיירים ! צפו ותהנו מכל רגע...

יהודים לא פראיירים ! צפו ותהנו מכל רגע...

יהודי חכם לא מתפתה ברגע אחד לעבור על חוקי הבורא , אם נציע לו לחלל שבת תמורת כסף הוא לא יעיז לעשות זאת , גם אם...


14. הרב יהודה עמית- מוסר 68

הרב יהודה עמית- מוסר 68

בס"ד הרב יהודה עמית, ראש ישיבת קריית מלאכי שיעור מוסר 68 ישבת קריית מלאכי-088587907.


15. הרב יהודה עמית- הלכות לשון הרע-94

הרב יהודה עמית- הלכות לשון הרע-94

בס"ד-הרב יהודה עמית ראש ישיבת קריית מלאכי- הלכות לשון הרע-94 ישיבת קריית מלאכי- 088587907.


16. הרב יהודה עמית- הלכות לשון הרע-63

הרב יהודה עמית- הלכות לשון הרע-63

בס"ד-הרב יהודה עמית ראש ישיבת קריית מלאכי- הלכות לשון הרע-63 ישיבת קריית מלאכי- 088587907.


17. הרב יהודה עמית- הלכות לשון הרע-9

הרב יהודה עמית- הלכות לשון הרע-9

בס"ד הרב יהודה עמית ראש ישיבת קריית מלאכי- הלכות לשון הרע-9.


18. הרב יהודה עמית- הלכות לשון הרע-53

הרב יהודה עמית- הלכות לשון הרע-53

בס"ד-הרב יהודה עמית ראש ישיבת קריית מלאכי- הלכות לשון הרע-53 ישיבת קריית מלאכי- 088587907.


19. הרב יהודה עמית- מוסר 41

הרב יהודה עמית- מוסר 41

בס"ד הרב יהודה עמית, ראש ישיבת קריית מלאכי שיעור מוסר 41.


20. הרב יהודה עמית- מוסר 58

הרב יהודה עמית- מוסר 58

בס"ד הרב יהודה עמית, ראש ישיבת קריית מלאכי שיעור מוסר 58.