Search your favorite song for free

1. קבוצת פארטו - פרופ' לביא בלונדון את קירשנבאום

קבוצת פארטו - פרופ' לביא בלונדון את קירשנבאום

ערוץ 10, 4.1.2014 בראיון הסביר פרופ' לביא את חשיבותו של המפעל לאור התחרות המועטה בשוק המזו הקפוא וכן חשיבותו לתעסו...


2. פרופיל פארטו 07.04.13

פרופיל פארטו 07.04.13

פארטו מספקת ייעוץ כלכלי, ייעוץ אסטרטגי, ייעוץ עסקי, הכנת תכנית עסקית, הכנת תכנית אסטרטגית: http://www.pareto.co.il.


3. הרצאת פרופ' דורון לביא שותף בקבוצת פארטו ברשת א' - תעסוקה ואבטלה

הרצאת פרופ' דורון לביא שותף בקבוצת פארטו ברשת א' - תעסוקה ואבטלה

פרופ' לביא חושף פרטים מעניינים על שוק העבודה, רמת האבטלה והשיטה המפתיעה למדידתה, ביטול הקצבאות וצמצום מעמד...


4. כנס תעסוקה בתל חי בהשתתפות פארטו

כנס תעסוקה בתל חי בהשתתפות פארטו

כתבה בתכנית "חדר החדשות- הצפון והעמקים", 12.12.11, מאת יאיר קראוס. הכנס בנושא תעסוקה בפריפריה התקיים במכללת תל...


5. הרצאת פרופ' דורון לביא שותף בקבוצת פארטו ברשת א' - תעסוקה ואבטלה המשך

הרצאת פרופ' דורון לביא שותף בקבוצת פארטו ברשת א' - תעסוקה ואבטלה המשך

פרופ' לביא חושף פרטים מעניינים על שוק העבודה, רמת האבטלה והשיטה המפתיעה למדידתה, ביטול הקצבאות וצמצום מעמד...


6. סדרת הרצאות ברדיו של פרופ' דורון לביא מקבוצת פארטו בע"מ

סדרת הרצאות ברדיו של פרופ' דורון לביא מקבוצת פארטו בע

פרופ' לביא מקבוצת פארטו בע"מ התארח בסדרת הרצאות ברשת א' בתכנית "אדמיה באלף". הסדרת עוסקת בסוגיות ארקטואליות...


7. פארטו חגגה 15 שנים להקמתה באירוע מיוחד

פארטו חגגה 15 שנים להקמתה באירוע מיוחד

בחודש ספטמבר ציינו 15 שנים לפעילות החברה באירוע חגיגי לכ-100 איש במתחם "קריפטון" בכפר הירוק. לאירוע שכלל ארוחת...


8. 05.07.2016 - כתבה על התוכנית האסטרטגית לחיזוק הצפון

05.07.2016 - כתבה על התוכנית האסטרטגית לחיזוק הצפון

כתבתו של גיא ורון מחדשות ערוץ 2 העוסקת בתכנית לאומית לפיתוח אזור הצפון, בכתיבתה משתתפת פארטו.


9. ייעוץ כלכלי סביבתי

ייעוץ כלכלי סביבתי

פארטו מספקת שירותי ייעוץ כלכלי, ייעוץ אסטרטגי, ייעוץ עסקי, הכנת תכנית אסטרטגית והכנת תכנית עסקית: http://www.pareto.co.il.


10. הרצאת פרופ' דורון לביא מנכ"ל משותף בפארטו ברשת א'- תקציב המדינה (המשך)

הרצאת פרופ' דורון לביא מנכ

מתאר את השימושים היצירתיים שנעשים בחוק ההסדרים, אשר אינם בהכרח קשורים למטרתו המקורית של הסדרת השימוש בתקצי...


11. יעל מן שחר - חוק ה20 80

יעל מן שחר - חוק ה20 80

כולם מסכימים שהעולם השתנה ויש חוקים חדשים, אך לא תמיד יודעים להגיד מה הם החוקים החדשים.. כדי לצלוח פגישה אישי...


12. תכנון בקרה ומדידה 2010

תכנון בקרה ומדידה 2010

פארטו מספקת שירותי ייעוץ כלכלי, ייעוץ אסטרטגי, ייעוץ עסקי, הכנת תכנית אסטרטגית והכנת תכנית עסקית.


13. news ten 8 2 15פרופ' דורון לביא התראיין לכתבה בחדשות 10 בנושא הלוואות בשוק האפור

news ten 8 2 15פרופ' דורון לביא התראיין לכתבה בחדשות 10 בנושא הלוואות בשוק האפור

מקור: ערוץ 10, 8/2/2015. מאת נועם כהן והכתב מאור צור, חדשות 10 עוד על פארטו: www.pareto.co.il.


14. מצגת תדמית אוקטובר 2012

מצגת תדמית אוקטובר 2012

פארטו מספקת שירותי ייעוץ כלכלי, ייעוץ אסטרטגי, ייעוץ עסקי, הכנת תכנית אסטרטגית והכנת תכנית עסקית.


15. שילוב תחליפי נפט מבוססי גז טבעי במערך התחבורה בישראל

שילוב תחליפי נפט מבוססי גז טבעי במערך התחבורה בישראל

מצגת שהוצגה ע"י פארטו מטעם מנהלת תחליפי נפט במשרד האנרגיה והמים בכנס אילת-אילות לאנרגיה מתחדשת 2012. פארטו...


16. פרופ' דורון לביא מנכ"ל משותף בפארטו בתכנית "מחוץ לבועה" בערוץ 10

פרופ' דורון לביא מנכ

פרופ' לביא ומרואיינים נוספים דנו בשאלה: האם תרומות הן הפתרון לחיזוק הפריפריה? מקור: ערוץ 10, "מחוץ לבועה" תכנית...


17. ראיון עם ד"ר דורון לביא מנכ"ל משותף בפארטו ברדיו

ראיון עם ד

ביום 30.12.13 התראיין ד"ר דורון לביא לתכנית "צבע הכסף" בנושא ההגירה השלילית מהצפון. פארטו מספקת שירותי ייעוץ...


18. שימוש בכלים כלכליים ביישום רגולציה הסביבתית

שימוש בכלים כלכליים ביישום רגולציה הסביבתית

עבודה שהוצגה בכנס השנתי של האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדע הסביבה. פארטו מספקתשירותי ייעוץ כלכלי, ייעוץ...


19. ראיון בנושא חינוך- ד"ר לביא מנכ"ל משותף בפארטו

ראיון בנושא חינוך- ד

ביום 22.8.12 שודר בתכנית "חדר החדשות- הצפון והעמקים" ראיון עם ד"ר דורון לביא, מנכ"ל משותף בפארטו, אודות ההפערים...


20. המנכ"ל המשותף בפארטו בתכנית חדר החדשות: למדד הפריפריה של הלמ"ס אין רלבנטיות

המנכ

חדר החדשות, 30.4.13. ד"ר דורון לביא, מנכ"ל משותף בקבוצת פארטו, אומר כי מדד הפריפריה של הלמ"ס המתפרסם אחת ל5- שנים...